කර්මාන්ත පුවත්

  • 1000KVA Yuchai generator to the Philippines
    තැපැල් කාලය: 05-13-2020

    2018 ජුනි මස 14 වන දින අපි කිලෝ 1000 ක විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් පිලිපීනයට අපනයනය කරන්නෙමු, අපගේ සමාගම මේ වසරේ පිලිපීනයට භාණ්ඩ අපනයනය කළ තුන්වන අවස්ථාව මෙයයි. අපගේ සමාගමට පිලිපීනයේ බොහෝ සහයෝගිතාකරුවන් සිටින අතර, මෙවර අපි මැනිලා හි දේපල වෙළඳාම්කරුවෙකු සමඟ වැඩ කළෙමු. ඔහුට 1000kva මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය විය ...වැඩිදුර කියවන්න »